CNC Ruteri iz Češke Republike
Obrada aluminijum kompozitnih panela

Obrada aluminijum kompozitnih panela

Mašine za graviranje I glodanje su u širokoj upotrebi kada je u pitanju proizvodnja fasadnih panela od aluminijum kompozitnih materijala. Mašine za obradu panela zahtevaju opciju sečenja I upuštanja kanala za savijanje.

Kada obrađujete aluminijum kompozitne panele, predlažemo VOLTER mašine sa dva vretena. Ova konfiguracija omogućava najefikasnije obavaljanje zadatog posla bez potrebe za menjanjem alata. Ovo je moguće umetanjem V glodala u jedno vreteno, a u drugo alat za sečenje.

Optimalan set opcija:

  • Višezonski vacuum sto
  • Prikjučak za montažu transportih traka
  • Dva vretena