CNC Ruteri iz Češke Republike

Isporuka

Pružamo različite načine isporuke u zavisnosti od lokacije klijenta.
Preuzimanje opreme je takođe moguće. Preuzimanje je moguće u proizvodnom kompleksu smeštenom u gradu Kolin (Češka Republika, 60kmod Praga).