CNC Ruteri iz Češke Republike

Koji je životni vek vretena?

Životni vek vretena zavisi od nekoliko faktora: Dobrog odabira parametara sečenja, izbor kvalitetnog alata za obradu (loše balansirani alati mogu da slome ležajeve u vretenu), izbor materijala za obradu. Po iskustvu, životni vek vretena je 3 do 6 godina.


Koliko dugo mašina može da radi bez prekidanja?

Sve VOLTER mašine su dizajnirane da rade bez prestanka časa.


Da li potrebno angažovati inženjera da održava mašinu?

Servisiranje mašine zahteva minimalne veštine i oko 20 minuta mesečno. Tokom instalacije mašine i treninga operatera naši inženjeri upućuju operatera oko održavanja mašine. Zapravo, održavanje mašine podrzumeva podmazivanje linearnih ležajeva.


Kolika je memorija mašine?

Maksimalna veličina memorije u VOLTER CS kontroleru je 2GB i to je mesto gde operater smešta datoteke. Ne predlaže se da se skladišti mnogo datoteka jer će operateru biti teže da se orjentiše ka potrebnim datotekama.


Pripremamo datoteke u CorelDraw-u. Da li nam je potreban drugi program da datoteke pošaljemo u mašinu?

Isporuka VOLTER mašina uključuje ArtCAM Express softver u kojem možete kreirati kontrolni program za bilo koji vektor ili 3D model. Za bržu pripremu datoteka za jednostavnije delove, PLT datoteku je moguće obraditi obilaženjem kontrolnog programa. Potrebno je samo da definišete potrebne parametre u mašini.