CNC Ruteri iz Češke Republike
Tangentni nož

Tangentni nož

Za okretanje sečiva se korisiti step motor. Upotreba ovog noža omogućava sećenje različitim materijala: plastike, kože, platna ili valovitog kartona.
Nož u oscilirajućem modu omogućava sečenje saćastog materijala, gume I drugih mekih materijala.


Nazubljena letva

Nazubljena letva

Nazubljena letva je montirana na X I Y osama I podiže nivo preciznosti I kvaliteta obrade delova I snižava nivo buke kretanja grede


Vacuum sto

Vacuum sto

Sistem za vacuumsko pričvršćivanje materijala je napredna metoda fiksiranja materijala za obradu za radnu površinu mašine za graviranje I glodanje. Sistem za vacuumsko pričvršćivanje materijala uključuje: Vacuum sto, sistem vazdušnih kanala I ventila I vacuum pumpu. Vacuumski sistem može biti realizovan uz pomoć zona u zavisnosti od veličine materijala za obradu. 


Sistem za automatsku zamenu alata

Sistem za automatsku zamenu alata

Ova opcija omogućava znatno ubrzanje procesa obrade materijala koji zahtevaju upotrebu vise alata, pojačava stepen automatizacije mašine I pojednostavljuje podešavanje dužine alata. Ovaj sistem može biti instaliran samo u opremu na kojoj su vretena za pneumatskim hvataljkama alata.


Senzor za merenje dužine alata

Senzor za merenje dužine alata

Senzor omogućavabrzo I precizno merenje dužine alata. Operater mora samo da pokrene funkciju na ekranu osetljivom na dodir posle čega mašina automatskimeri dužinu alata. Izmerena dužina se automatski unosi u proračun zadatka obrade I na taj način se izbegava oštećenje radne površine mašine.


Vretena

Vretena

VOLTER oprema koristi Italijanska HITECO vretena sa vazdušnim hlađenjem snage od 4 kW do 10kW. Na svim vretenima se koriste ER32 kolete. Koriste se vretena sa mehaničkimi pneumatskim hvataljkama alata. Maksimalna brzina je 24.000 obrtaja.


Dimezije radne površine

Dimezije radne površine

VOLTER mašine se proizvode u 8 standardnih dimenzija: 1,640 x 1,610 mm, 2,200 x 1,610 mm, 3,200 x 1,610 mm, 3,200 x 2,150 mm, 4,200 x 1,610 mm., 4,200 x 2,150 mm., 6,200 x 1,610 mm. and  6,200 x 2,150 mm. Moguće je poručiti mašine van standarnih dimenzija radne površine.


IP Kamera

IP Kamera

Ova opcija omogućava isecanje štampane slike po konturi. U toku pripreme datoteke potrebno je definisati markere (crnen tačke prečnika 5-mm) izvan kontura slike. Štampana slika se postavlja na mašinu, kamera isčitava markere I tada se startuje obrada. Specijalan program koji mašina koristi omogućava isecanje štampane slike po konturi bez obzira ukoliko je došlo do geometrijskih anomalija u toku štampanja.


Sistem za podmazvanje I hlađenje alata

Sistem za podmazvanje I hlađenje alata

Ovaj sistem omogućava dozirano snabdevanje emulzije za podmazivanje uz pomoć vazduha u zonu obrade. Kontinuirano snabdevanje lubrikantom (u formi uljane magle) ili komprimovanog vazduha maksimalno povećava radni vek alata, povećava kvalitet obrade I podiže brzinu obrade materijala. Sistem za podmazivanje I hlađenje zahteva priključak na spoljni kompresor snage najmanje 6bar-a.


Instalacija dva vretena

Instalacija dva vretena

Ova opcija omogućava da se materijal koji se obrađuje sa dva alata obavi bez intervencije operatera. Svako vrteno ima svoju Z osu. Kako bi se održala puna dimenzija radnog stola, greda je produžena. Ova opcija je veoma korisna kod obrade aluminijum kompozitnim materijala. U tom slučaju V glodalo za upuštanje kanala je postavljeno u jedno vreteno, a alat za isecanje u drugo vreteno. Ova konfiguracija mašine omogućava obradu kompozitnih panela bez intervencije operatera kod menjanja alata. 


Rotirajući nož

Rotirajući nož

Ovaj alat je efikasan I pouzdan za sečenje polimera I valovitog kartona. Glavna namena je sečenje oblika iz valovitog kartona, pločastog vinila I drugih polimera u formi ploče. Princip rada rotirajućeg noža leži u tome da je mehanizam rotacije ugrađen u sistem slobodne rotacije zahvaljujću posebnom obliku rezne ivice I pomeranju vrha noza u odnos na rotaciju noža.


Multifunkcionalna stopa (odvođenje ostataka obrade I pritiskanja materijala)

Multifunkcionalna stopa (odvođenje ostataka obrade I pritiskanja materijala)

Ova opcija služi da stvara dodatni pritisak na materijal radi boljeg prijanjanja na radnu površinu I na taj način dodatno osigurava da se materijal neće pomeriti u toku obrade.
Preporučuju se kod obrade materijala iz rolne ili savojenog materijala (primera radi, aluminijum) I za obradu tankih I mekih materijala.
Kao dodatak, ova opcija se može korisititi za odvođenje prašine I opiljaka.


Priključak za transportne trake

Priključak za transportne trake

Ova opcija služi za odvođenje krupnih ostataka obrade. Specijalana komora je postavljena na kliznu poloču nosača štitne površine I sprečava širenje opiljaka I prašine iz zone obrade. Otpad se potom iz komore odvodi uz pomoć kroz cevi vazdušnog odvoda koji se mora trajno ugraditi. Primena ovog dodatka podstiče bržu obradu (nema potrebe za ručnim čišćenjem obrađenih proizvoda I mehanizma) I poboljšava stanje okruženja u objektima proizvodnje.