CNC Ruteri iz Češke Republike
Vacuum sto

Vacuum sto

Sistem za vacuumsko pričvršćivanje materijala je napredna metoda fiksiranja materijala za obradu za radnu površinu mašine za graviranje I glodanje. Sistem za vacuumsko pričvršćivanje materijala uključuje: Vacuum sto, sistem vazdušnih kanala I ventila I vacuum pumpu. Vacuumski sistem može biti realizovan uz pomoć zona u zavisnosti od veličine materijala za obradu. 


Senzor za merenje dužine alata

Senzor za merenje dužine alata

Senzor omogućavabrzo I precizno merenje dužine alata. Operater mora samo da pokrene funkciju na ekranu osetljivom na dodir posle čega mašina automatskimeri dužinu alata. Izmerena dužina se automatski unosi u proračun zadatka obrade I na taj način se izbegava oštećenje radne površine mašine.


Sistem za podmazvanje I hlađenje alata

Sistem za podmazvanje I hlađenje alata

Ovaj sistem omogućava dozirano snabdevanje emulzije za podmazivanje uz pomoć vazduha u zonu obrade. Kontinuirano snabdevanje lubrikantom (u formi uljane magle) ili komprimovanog vazduha maksimalno povećava radni vek alata, povećava kvalitet obrade I podiže brzinu obrade materijala. Sistem za podmazivanje I hlađenje zahteva priključak na spoljni kompresor snage najmanje 6bar-a.


Priključak za transportne trake

Priključak za transportne trake

Ova opcija služi za odvođenje krupnih ostataka obrade. Specijalana komora je postavljena na kliznu poloču nosača štitne površine I sprečava širenje opiljaka I prašine iz zone obrade. Otpad se potom iz komore odvodi uz pomoć kroz cevi vazdušnog odvoda koji se mora trajno ugraditi. Primena ovog dodatka podstiče bržu obradu (nema potrebe za ručnim čišćenjem obrađenih proizvoda I mehanizma) I poboljšava stanje okruženja u objektima proizvodnje.