Zacisk próżniowy

Zacisk próżniowy

System wyciskania próżniowego jest najbardziej postępowym sposobem mocowania przetwarzanego materiału na powierzchnię roboczą frezarek i maszyn grawerujących. System zacisków próżniowych zawiera stół próżniowy, system kanałów i zaworów powietrznych, pompę próżniową. Możliwe jest stosowanie systemu próżniowego dociskania do stref, w zależności od rozmiaru przetworzonego materiału.


Narzędzie smarowania i chłodzenia

Narzędzie smarowania i chłodzenia

System wykonuje dozowane doprowadzanie do strefy cięcia emulsji smarowej lub strumienia powietrza. Ciągła dostawa smaru (w postaci mgły olejowej) lub sprężonego powietrza pozwala na maksymalizację żywotności narzędzia, poprawę jakości przetwarzania i zwiększenie prędkości przetwarzania materiałów. System  smarowania jest uruchamiany po podłączeniu zewnętrznej sprężarki powietrza o ciśnieniu roboczym co najmniej 6 atm.