Routeurs CNC de République Tchèque
Automatické vyrovnání příčníku

10/09/2012 Automatické vyrovnání příčníku

Nová funkce řídícího systému Volter CS umožňuje obsluze automaticky vyrovnat příčník. Tato funkce je nutná k zachování přesnosti řezání stroje. Ruční provedení této operace vyžadovalo patřičné nářdí a určité dovednosti obsluhy stroje. Nyní se tato operace provede jedním stiskem na LCD dislpeji a trvé méně než jednu minutu.