Frézovací stroje z České republiky
Tangenciální nůž

Tangenciální nůž

Pro otáčení břitu nože používáme jako půohon  krokový motor. Pomocí tohoto nože je možné řezat půzné materiály: plasty, karton, folie.
Nůž může také pracovat v režimu oscilace (vibrace), což umožňuje řezat například gumu a jiné měkké materiály


Šikmé ozubené

Šikmé ozubené

Šikmé ozubené tyče instalované na osách X a Y zvyšují přesnost a kvalitu řezu obráběných dílů, snižují hlučnost při pojezdu portálu.


Vakuového upínání

Vakuového upínání

Systém vakuového upínání deskových materiálů na pracovní stůl CNC strije je nejefektivnějším způsebem upevnění. Systém vakuového upínání na CNC Volter zahrnuje vakuový stůl, systém vakuových hadic a ventilů pro zapínání jednotlivých vakuových zon a vývěvu.  Podle velikosti frézovaného materilálu je možné pro přisátí materiálu využívat jednotlivé vakuové zony.


Systém automatické výměny nástrojů

Systém automatické výměny nástrojů

Tento doplněk ke stroji umožňuje urychlit proces výměny nástrojů, přispívá ke zvýšení automatizace práci na stroji, usnadňuje kalibraci délky nástrojů, která probíhá automaticky.  Systém automatické výměny nástrojů se může instalovat poze na stroje s pneumatickým upínáním nástrojů.


Čidlo pro kalibraci nástroje

Čidlo pro kalibraci nástroje

Čidlo umožňuje rychle a přesně změřit délku frézy. Obsluze stačí jen spustit operaci "kalibrace nástroje" na dotyklovém displeji, stroj automaticky změří délku upnuté frézy pomocí kalibračního čidla.


Vřetena

Vřetena

Na strojích Volter používáme vzduchem chlazená vřetena HITECO (Itálie) s výkonem od 4 do 10 kW. Vřetena jsou se systémem upínání ER32. Vřetena používáme buď s mechanickým upínáním nástroje, nebo s pneumatickým upínáním nástrojů. Maximální otáčky vřeten jsou 24 000 ot/min. 


Rozměry pracovního pole

Rozměry pracovního pole

Standartní rozměry pracovního pole našich strojů jsou: 1640x1610mm, 2200x1600mm, 3200x1610mm, 3200x2150mm, 4200x1610mm, 4200x2150mm, 6200x1610mm, 6200x2150mm. Na zakázku je možné vyrobit i stroj s nestandartními rozměry pracovního pole.


IP Kamera

IP Kamera

IP Kamera umožňuje vyřezat  vytištěné zobrazení podle kontury. Při přípravě failu k tisku se do orázku přidají čtyři černé plné kruhy 6 mm v průměru, které musí být vně kontury obrázku, který chceme vyřezat. Vytištěný obrázek s černými zaměřovacími body se položí na stroj, a po spuštění příkazu kamera načte zaměřovací body a vyřeže natištěný obrázek podle kontury. To se dějě pomocí speciálního SW, který podle zaměřovacích bodu určí dráhu řezání kontury, nezávisle na tom, zda je obrázek umístěn na pracovní plochu rovnoběžně s osami, nebo našikmo.


Mazací a chladicí systém řezného nástroje

Mazací a chladicí systém řezného nástroje

Mazací a chladicí systém řezného nástroje umožňuje dávkování mazací emulze či stlačeného vzduchu na řezný nástroj což umožňuje maximálně prodloužit životnost řezného nástroje, zvýšit rychlost a kvalitu řezání. Pro použití chladicího a mazacího systému je nutné připojení externího kompresoru se stlačeným vzduchem min. 6 atm.


Dvouvřetenový stroj

Dvouvřetenový stroj

Tato konfigurace stroje umožňuje opracovávat materiál dvěmi frézami bez zásahu obsluhy (není potřeba měnit nástroje). Každé vřeteno má svůj pohon na ose Z. Pro zachování pracovní plochy je stroj vybyven prodlouženým příčníkem.  Tato konfigurace stroje je zvláště výhodná pro opracování kompozitních materiálů (sendvičů). Při tom se v jednom vřetenu používá V-fréza a ve druhém fréza dělící. Tato konfigurace umožňuje pracovat prakticky bez zásahu obsluhy, není třeba měnit frézy ve vřetenech.       


Tažný otočný nůž

Tažný otočný nůž

Spolehlivé zařízení pro řezání tenkých polymerů i kartonu. Základní použití - vyřezání figur podle kontury z kartonu, listu vinylu a jiných deskových polymerů. Tažný otočný nůž pracuje na principu volného otáčení nože, který je uložen v otočném mechanismu. Díky určité formě řezací hlavy sklonu ostří nože vzhledem k ose otáčení nože, který se otáčí ostřím podle směru pohybu vlivem odporu materiálu.


Univerzální nástavec na odsávání pilin a přítisk materiálu

Univerzální nástavec na odsávání pilin a přítisk materiálu

Tento doplněk slouží k přitlačení frézovaného materiálu k pracovnímu stolu v místě obrábění, čímž zajišťuje optimální polohu listového materiálu na stole. Doporučuje se používat při frézování křivých listových nebo deskových měkkých materiálů.
Kromě toho se tento nástavec  může použít jako násada pro odsávání pilin. 


Násada na odsávání pilin

Násada na odsávání pilin

Slouží pro odsávání pilin a prachu které vznikají při obrábění materiálů. Speciální nástavec opatřený ohebným kartáčem, připevněný na vřetenu, napojený na odsávací hadici do externího odsavače pilin, zajišťuje odsávání prachu a pilin z řezání.
Použití této násady přispívá k urychlení nřezání (odpadá nutnost ručního čištění stolu od pilin) a zlepšuje pracovní prostředí na pracovišti.